Υπηρεσίες

  • Συνάντηση Αξιολόγησης
  • Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες δραματοθεραπείας  παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
  • Εξ’αποστάσεως ψυχοθεραπευτική υποστήριξη και δραματοθεραπευτικές συνεδρίες μέσω Skype ή τηλεφώνου (συνιστάται σε άτομα που ταξιδεύουν συχνά, διαμένουν στο εξωτερικό η αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης λόγω ασθενειών)
  • Βιωματικά σεμινάρια δραματοθεραπείας με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και την έκφραση δημιουργικότητας
  • Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά, ενώ σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα και για χρήση της Γαλλικής Γλώσσας